Varil Pompaları

TPM Mühendislik olarak bizler varil pompalarında yaklaşık 20 yılı aşkın süredir, Amerikan Finish Thompson (FTI) firmasının Türkiye mümessilliğini başarıyla yürütmekteyiz.

Teknik Özellikler

  • 27 inch (69 cm) ila 72 inch (183 cm) gövde uzunluğu seçeneği
  • IBC tank, standart varil, kova ve bidondan aktarıma uygunluk
  • Elektrikli, hava motorlu ve şarjlı model seçenekleri
  • Polypropylene, PVDF ve 316 paslanmaz çelik gövde seçeneği
  • Maksimum 100.000 cps viskozite limiti
  • ATEX ve Ex-proof pompa seçenekleri
  • FDA Sertifika seçeneği

En doğru seçimi yapabilmek için satış ekibimizle iletişim bilgilerimiz aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz.

Aşağıdan bu kategorideki ürün gruplarımız hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Akışkanların kapalı kaplardan transfer edilmesi amacıyla tasarlanan uzun borulu pompaar varil pompası olarak adlandırılır. Transfer işlemi akışkanın bulunduğu kapalı kaba pompa borusunun daldırılmasıyla gerçekleştirilmelidir. Varil pompalarının motoru akışkanın dışında kalır. Varilin içinde kalan borunun ucundaki fan motor tahrikiyle dönünce boşaltım süreci başlar.

Varil pompaları kullanılan akışkanın yapısı, debi ihtiyacı ve malzeme özelliklerine göre farklılaşabilir. Varil pompası seçimi güvenli, sağlıklı ve hijyenik uygulamalar için önemlidir. Gıda işlemleri için seçilecek pompalar paslanmaz varil pompaları olmalıdır. Kullanılacak akışkan aşındırıcı, yanıcı ya da parlayıcı özellikteyse ex-proof elektrik ya da hava motorlu pompa seçilmesi, sızdırmazlık ve malzeme uyumluluğunun göz önünde bulundurulması gerekir.

Fabrikalarda, atölyelerde ve işletmelerde kullanılan asit, yağ, boya, katkı maddeleri, akaryakıt, kostik solvent gibi kimyasal ürünlerin çok büyük bir kısmı genellikle büyük variller, bidonlar veya tonluk IBC tanklar ile satın alırlar. Satın alındıktan sonra ihtiyaç duyulduğunda akışkanlar kullanılır ve daha sonra depolama alanlarında saklanmaları gerekir. Tamamı tek seferde kullanılamayacağından uygulama sırasında varil pompaları kullanılarak servis edilirler.

Normal şartlarda varilin içinden gerek doğrudan gerek varili devirme yoluyla alınan kimyasal akışkanlar hem çevre hem çalışanlar için tehlike doğurabilir. Varil pompaları kimyasalların verimli ve güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlayan etkili bir çözümdür.

Varil pompası asidik, korozif, parlayıcı, alkali, agresif, bazik ve yanıcı akışkanların yanı sıra çikolata, sabun, macun, krem, boya, reçel, pekmez, bal, tutkal, jöle ve şampuan gibi akışkanların bulunduğu kaplarda varil pompası kullanılabilir. Bunların çoğu dışarıdan bidon, varil, IBC tank, konteyner ve diğer kaplardan alınarak işletmelerdeki kullanım alanlarında depolanacak içeriklerdir. Söz konusu akışkanlar genellikle katkı maddesi olarak kullanıldığından varilin tamamı tek bir seferde kullanılmaz. Tüketilse bile bu işlemin varil devrilerek yapılması işçi sağlığını tehdit edebilir, ürün sarfiyatına ve kirliliğe neden olabilir.

Varil pompaları aralıklı çalışma için ideal olan portatif pompa seçenekleri olma özelliğine sahiptir. Basit, etkili ve güvenilir bir çalışma için tasarlanan varil pompaları arasından seçim yapılırken doğru motor tipi, pompa serisi ve ana pompa tipini seçmek için pompanın kullanım alanı ve amacı değerlendirilmelidir.

Varil pompasının basma yüksekliği, kimyasal türü, akışı, sıvısı, viskozitesi, motoru ve boyutu ile uygulamanın uyumluluğu değerlendirilmelidir. Dış boru malzemesi mutlaka varildeki sıvıya kimyasal olarak dirençli olmalıdır. Pompalanacak olan sıvının patlayıcı ya da yanıcı olduğu durumlarda patlamaya dayanıklı veya hava tahrikli motor seçilmesi gerekir.

Varil pompası fiyatları seçilen ürünün özelliklerine göre değişebilir. Varil pompaları endüstriyel işletmelerde sıklıkla kullanılan araçlardan biridir. Solvent, mazot, atık yağ ve diğer kimyasalların transferinde kullanılan varil pompaları herhangi bir problemle karşı karşıya kalınmadan istenilen miktarda aktarım yapılmasını sağlar. Hangi maddenin transferinin yapılacağına göre farklı şekillerde tasarlanabilen varil pompaları mekanik ve manuel olarak iki farklı türde üretilir. Tercih edilen ürün özelinde fiyatın değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Endüstriyel sektörlerde sıklıkla kullanılan varil pompalarının en çok tercih edildiği sektörlerden biri akaryakıt sektörüdür. Arıtma, çimento, kimya, rafineri, boya, demir-çelik, petrokimya ve enerji santralleri gibi sektörlerde de son derece yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda sektöründe de varil pompalarının kullanımı son derece yaygın olarak görülür.

EF SERİSİ (Ekonomik Model)

PF SERİSİ (Yüksek Performans)

SF SERİSİ (YENİ)

TT SERİSİ

TBP SERİSİ

TBS SERİSİ

BT SERİSİ (Orta Viskozite)

HVDP SERİSİ (Yüksek Viskozite)

TMS SERİSİ (Mikser)

FTI VARIL POMPALARI BROŞÜRÜ
varil pompaları teknik soru

Fabrikalar, işletmeler ve atölyeler kullanmakta oldukları yağların, asit ve bazların, katkı maddelerinin, boyaların, solventlerin, akaryakıt gibi kimyasal ürünlerin birçoğunu genellikle bidonlar, büyük variller ya da tonluk IBC tanklarla satın alırlar. Satın alınan ve ihtiyaç duyulduğunda kullanılan akışkanlar, kullanıldıktan sonra depolama alanlarında saklanmaya devam ederler. Tamamının tek seferde kullanılması mümkün olmadığından uygulama sırasında varil pompaları ile ihtiyaç dahilinde kullanılırlar.

Normal şartlarda varil içinden doğrudan ya da varili devirerek alınan kimyasal akışkanlar çevre açısından da çalışanlar açısından da İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında kuralları ihlal ettiğinden tehlikeli olabilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde varil pompalarının, kimyasalların hem verimli hem de güvenilir bir şekilde kullanılmasını sağlayacak en etkili çözüm olduğu kolayca söylenebilir.

Varil pompaları, aralıklı çalışma için ideal olan portatif pompa seçenekleridir. Basit, güvenilir ve etkili bir çalışma için tasarlanmışlardır. Varil pompası seçilirken; doğru pompa serisinin, motor tipinin, aksesuarların ve ana pompa tipinin seçilmesi için pompanın nasıl kullanılacağı ve pompadan beklentilerin ne olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Uygulamanın varil pompasının basma yüksekliği, debi miktarı, kimyasal türü, viskozitesi, yoğunluğu, boyutu ve motoru ile uyumluluğu kontrol edilmelidir. Dış boru malzemesinin varildeki sıvıya kimyasal olarak dirençli olduğundan emin olunmalıdır. Pompalanan sıvı yanıcı ya da patlayıcı ise patlamaya dayanıklı elektrikli ex-proof ya da basınçlı hava ile çalışan hava tahrikli motor seçilmelidir.

Varil Pompası Nedir?

Akışkanların kapalı kaplardan transferinin sağlanması amacıyla tasarlanan uzun borulu pompalara varil pompası denilir. Transfer işlemi, akışkanın bulunduğu kapalı kaba pompa borusu daldırılarak yapılır. Varil pompaları ile diğer pompalar arasındaki en büyük fark varil pompası motorunun akışkan dışında kalması şeklinde ifade edilebilir. Varil içinde kalan borunun ucundaki fanın motor tahriki sonucu dönmesiyle boşaltım süreci başlar. Bahsi geçen kapalı kaplarda; asidik, korozif, alkali, parlayıcı, bazik, agresif ve yanıcı akışkanların yanı sıra sıvı sabun, krem, macun, reçel, boya, bal, pekmez, jöle, tutkal, salça ve şampuan gibi akışkanlar da bulunabilir. Bunların büyük bir kısmı dışarıdan varil, bidon, IBC tank ve diğer kaplardan alınan ve daha sonra işletmelerde bulunan kullanım alanlarında depolanan akışkanlar olabilir. Bu akışkanların çoğu zaman katkı maddesi olarak kullanılması nedeniyle varilin tamamının tek bir seferde kullanılması söz konusu olmaz. Tüketilse dahi bu işlemin genellikle varil devrilerek yapılması işçi sağlığı açısından tehlikeli olmasının yanı sıra ürün sarfiyatına ve kirliliğe neden olması da mümkündür. Akışkanların transferinde elektrikli veya hava motorlu varil pompaları kullanılması ile olumsuzluklar tamamen ortadan kaldırılabilir.

Varil Pompası Ne İşe Yarar?

Varil pompaları kullanılmakta olan akışkanın yapısına, malzeme özelliklerine ve debi ihtiyacına göre farklılaşabilir. Bu yüzden varil pompası seçimi sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir uygulama açısından çok önemlidir. Gıda işlemleri için seçilecek pompaların paslanmaz çelik malzeme gövdeye sahip varil pompası olması gerekir. Kullanılacak olan akışkanın yanıcı, aşındırıcı ya da parlayıcı özelliğe sahip olması durumunda yine paslanmaz çelik pompa gövdesi ile birlikte, ex-proof elektrik veya kendinden ex-proof hava motorlu pompa seçilmelidir. Ayrıca malzeme uyumluluğu konusu varil pompaları seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

Varil pompaları endüstriyel işletmelerde sıklıkla kullanılan araçların başında gelir. Solvent, mazot, atık yağ ve diğer kimyasalların transferinde kullanılan varil pompaları herhangi bir problemle karşı karşıya kalmaksızın istenilen miktarda aktarım yapılmasına imkan verir. Hangi maddenin transferinin sağlanacağına göre farklı şekillerde tasarlanabilen varil pompaları üretilebilmektedir.

Varil Pompası Nerede Kullanılır?

Varillerde muhafaza edilen maddeler çoğunlukla bidonlardan ve varillerden aktarılmakta olup katkı maddeleridirler. Bu maddelerin diğer alanlara transfer edilmesini sağlayan en konforlu yöntem varil pompasının kullanılmasıdır. İşletmelerde herhangi bir kimyasal madde transferinin sağlanması aşamasında yaşanması olası aksaklıkların ortadan kaldırılması ve işin hızlandırılması için gereken en önemli araçlardan biri varil pompalarıdır.

Varil pompasının kullanımı birçok farklı sektörde tercih edilir. Endüstriyel sektörlerde sıklıkla kullanılan varil pompalarının en çok tercih edildiği sektörlerin başında kimya sektörü gelir. Arıtma, çimento, akaryakıt, rafineri, boya, demir-çelik, petrokimya ve enerji santralleri gibi sektörlerde de son derece yaygın bir şekilde kullanılır. Gıda sektöründe de varil pompalarının kullanımı son derece yaygındır. İşletmelerde faaliyetlerin hızlanmasını sağlayan araçların başında geldiğinden varil pompası ilaç ve kozmetik sektöründe de kullanılır.

İşlenmesi, aktarılması ve taşınması gereken birçok sıvı türü bulunması nedeniyle varil pompalarının kullanımı hidro bazlı endüstrilerle sınırlı değildir. Aslında kimyasallar, yağlar ve diğer sıvılar sudan daha ağır ve yoğun olduğundan, bu endüstriler varil pompalarının kullanımına daha da bağımlıdırlar. Varil pompalarının kullanıldığı yaygın endüstrilerin başında kimyasal üretim tesisleri, gıda işleme tesisleri, rafineriler ve boya tesisleri gelir.

Varil Pompası Nasıl Kullanılır?

Varil pompaları, varil boşluğuna yerleştirilen ince bir boru içinde dikey bir şaft içerir. Pompa motoru, borunun dışında, varilin üst kısmındaki dikey mile bağlanır ve pompalama bileşeni de tambur içindeki milin tepesinde bulunur. Bu konfigürasyon, varilin boşaltılmasına izin verir. Dökülme ve operatörün yaralanması olasılığını minimize eder.

Varil pompası, dikey bir şaftı barındıran dar borusu aracılığıyla varilin üst açıklığına takılarak çalışır. Ayrıca bir AC ya da DC elektrik motoru, hava motoru veya şarjlı motor üzerinde bağlantısı sağlanarak gövde ve motordan oluşan bir set meydana gelir. Motor metal kaplin aracılığıyla varil pompasını çalıştırır. Varil pompası çalıştırıldığında, pompalama mekanizması içeriği emen borunun tabanından gelir. Tüpün tabanı ya küçük bir santrifüj pompa çarkına ya da bir motora dayanır. Bazı varil pompaları, bir krank kullanılarak elle de çalıştırılabilir ve manuel varil pompaları olarak adlandırılırlar.

Varil Pompası Çeşitleri Nelerdir?

Varil pompalarının birçok farklı türü vardır. Ancak temel olarak pompa borusu ve içinde motorun da bulunduğu pompa gövdesi olmak üzere iki farklı komponentten oluşurlar, bir set halinde kullanılırlar. Varil içine daldırılan boru sayesinde akışkan, varil üzerine konumlandırılan pompa gövdesine iletilir. Gövde içinde bulunan çark, motordan aldığı kuvvetle dönerek pompa borusunun giriş kısmında bir vakum oluşmasına neden olur. Oluşan vakum sayesinde varilin içindeki akışkan çekilerek pompa çıkışına yönlendirilir.

Varil pompaları, varillerdeki sıvıların boşaltılması ve aktarılması için hem pratik hem kullanışlı seçeneklerdir. Farklı modellerde üretilmeleri nedeniyle sıvı işleme operasyonlarının özelleştirilmesine imkan verir. Aynı zamanda seçilen varil pompasının sektöre ve çalışma koşullarına üst düzeyde uyması sağlanır. Varil pompalarının diğer faydaları arasında taşınabilirlik, sisteme isteğe bağlı boru bağlanabilme yeteneği ve pompa aşındırıcı sıvılarla kullanıldığında korozyonu en aza indirmek için birden fazla (Polypropylene, PVDF ve Paslanmaz Çelik) malzemelerden üretilmeleri sayılabilir.

Uygulamanıza en uygun varil pompası seçimi ile işletmenizin sorunlarına çözüm bulmak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz!

Çalışma Saatlerimiz

Pazartesi: 09:00 – 18:00

Salı: 09:00 – 18:00

Çarşamba: 09:00 – 18:00

Perşembe: 09:00 – 18:00

Cuma: 09:00 – 18:00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

Google Yorumlar

Hüseyin KORUCUOĞLU
Hüseyin KORUCUOĞLU
2023-10-05
Profesyonel kurumsal firma teşekkürler
Ali Acar
Ali Acar
2023-01-11
İnsanlar iyiler alakadar hep yardımcı olmaya çalışıyorlar
Muharrem Korkmaz
Muharrem Korkmaz
2022-10-19
sosyal iliskileri iyi musterilerle
Aziz CEYLAN
Aziz CEYLAN
2021-11-17
Profesyonel ekip

Teklif Al