manyetik tahrikli santrifuj pompalar nasıl çalışır

Manyetik Tahrikli Santrifüj Pompalar Nasıl Çalışır?

Manyetik tahrikli santrifüjlü pompa, belirli bir basınç sınırı dahilinde ürünle yağlanan yatakları ve torku bir muhafaza kabuğu boyunca ilerletme amacıyla bir manyetik kuplaj kullanma yoluyla proses sıvısının eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesi görevini üstlenir.

Pompa gövdesi, emme ve basma flanşlarından ve çarkı barındıran gövde kıvrımından meydana gelir. Çarkın dönüşü, pompanın çalışmasına yol açan sıvıya enerji sağlar. Çark, dahili pompa mili ve mil kovanları tarafından; mil ise sert bir tutucu ve mil kovanlarına karşı çalışan burçlar veya yataklardan oluşan burç tutucu tarafından desteklenmektedir.

İç rotor tertibatını tamamlayan iç manyetik halka; dayanıklı bir metalik kılıfla tamamen kapsüllenmiş, eş eksenli olarak düzenlenmiş ve dışa bakan kalıcı mıknatıslardan oluşmuştur. Sıvı temas düzeneğinin son unsuru ise muhafaza kabuğudur. Kasaya karşı bir contayla statik olarak kapatılmış bulunan bu bileşenin üretimi genellikle yüksek dirençli, manyetik olmayan ve korozyona dayanıklı bir alaşım kullanılır. Birincil basınç sınırının dışında, mıknatısların içe dönük olduğu ikinci bir dış manyetik halka vardır. Dış manyetik halkanın bulunduğu yer dış yatak tertibatına bağlı olan kaplin muhafazasıdır.

 

Manyetik Tahrikli Santrifüj Pompa Çalışma Prensipleri

Pompa doldurulunca ya da hazırlanınca herhangi bir dinamik conta kullanılmadan sıvı tamamen tutulabilmektedir. Çalışma prensibi oldukça basittir. İç ve dış mıknatıs halkalarında mıknatısların birbirine çekilmesiyle elektrik motoru dönerken iç ve dış halka aynı hızda dönerek çarkı döndürmekte ve sıvının pompalanmasını sağlamaktadır.

Muhafaza kabuğu iki çeken manyetik halka arasında bulunmakta olup iç ve dış manyetik halkalar dönerken dönen manyetik devrelere maruz kalmaktadır. Muhafaza kabuğu mukavemet ve sıcaklık direnci için genellikle elektriksel olarak iletken olan bir metalik malzeme kullanılarak üretilir. Endüksiyon kayıpları kendilerini ısı olarak gösterdiğinden pompa uygulanırken hesaba katılmalıdır.

Pompalanan sıvının küçük bir kısmı manyetik kaplinin soğutulması ve iç yatakların yağlanması için kullanılmaktadır. Pompanın arkasına az miktarda pompalanan ürünün beslenmesi için pompa çark tarafından üretilen basıncı kullanır. Burada akış bölünerek akışın küçük bir kısmıyla dahili kaymalı yataklar yağlanır. Pompa gövdesi kıvrımına geri döner. Akışın büyük kısmı ise pompa şaftındaki deliklere girerek radyal olarak ayrıldığı ve iç manyetik halkayla muhafaza kovanı borusu arasındaki halka boyunca aktığı muhafaza kabuğunun arkasına doğru ilerler.

Sıvı sirküle edildiğinden basınç düşmekte ve sıcaklık artmaktadır. Güvenilir bir çalışma için sıvının her zaman için sabit olması sağlanmalıdır. İç akışın durumunun izlenmesinin özellikle buhar içeriği bakımından, manyetik tahrikli pompa kullanıcılarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte böyle bir sistemin uygulanması tekniğinin zorlayıcı olduğu bilinmektedir. Pompa yapısı, basınç sınırı dönen dış mıknatıs halkasıyla çevrelendiği için pompanın arkasında dolaşan proses sıvısına kolay erişim mümkün olmamaktadır.

 

Manyetik Tahrikli Pompa Ne İşe Yarar?

 

Manyetik tahrikli pompalar uzun yıllardır mevcuttur. Temiz sıvılarla kullanım için idealdirler. Kimyasal uygulamalardaki bariz avantajları, potansiyel olarak pahalı mekanik salmastralara olan ihtiyacı ortadan kaldırmalarıdır. Manyetik tahrik, motor ve çark arasındaki bağlantıyı ifade eder. Geleneksel sızdırmaz santrifüj pompalarda, çark, motora doğrudan bağlı bir mil tarafından tahrik edilir ve milin pompa gövdesine geçtiği alan, sıvıyı pompa içinde tutmak için bir mekanik salmastra içerir. Manyetik tahrikli pompalar, motor tarafından tahrik edilen bir dizi mıknatısa sahipken, bu mıknatıslar da çarkın içine yerleştirilmiş mıknatısları tahrik eder. Bir örtü çarkı kaplar ve çarkın gerçek bir eksen üzerinde çalışmasını sağlayan bir mil ve yataklar içerir.

Manyetik tahrikli pompalar adlarını pompayı döndüren motordan tork aktarmada kullanılan kaplin türünden alırlar. Bunu yapmak için standart pompa tasarımlarındaki fiziksel bir mekanik bağlantı kullanmaktansa manyetik alandan yararlanırlar. Bu kapsamda motor tarafındaki bir mıknatıs, pompa tarafındaki ikinci bir mıknatısı kendisiyle birlikte dönmeye zorlar. Bunun sonucunda pompa döner ve sıvı hareket eder.

Bu özel endüstriyel pompa tasarımı yaygın olarak sıvı pompalarında ve pervane sistemlerinde yer alır. Bunun nedeni manyetik tahrik tasarımının iki şaft arasında fiziksel bir bariyere izin vermesi olup fiziksel bariyer sıvının havada çalışması gereken motora girmesini engelleme görevini üstlenir.

Manyetik tahrikli pompalar bunun dışındaki senaryolarda da kullanışlı olarak kabul edilir. Hassas hizalama gerektiren sistemlerde tahrik miliyle motor arasında daha büyük bir eksen hatası olduğundan hassas sistemlerin bakımını kolaylaştırma avantajını sağlar.

Sualtı araçlarında kullanıldığında, torku bir elektrik motorundan bir pervaneye aktarmak için manyetik bir kuplaj kullanılır. Buna bağlı olarak aracı suda hareket ettirir. Böylece elektrik motoru suya maruz bırakılamaz ve manyetik sürücü motoru koruyan bir bariyere izin verir.

Manyetik tahrikli pompalar, termal ısıtma sistemleri gibi güneş enerjisi ekipmanı operasyonlarının da çok önemli bir unsurudur. Bu tip pompa, zorlu koşullara dayanabilmesi ve daha önce bahsedildiği gibi suya daldırılabilmesi nedeniyle bu tip senaryoda çok iyi performans gösterir.

Bu endüstriyel pompaların avantajları arasında güvenilirlik, maliyet etkinliği, korozyona dayanıklı olma, çok yönlülük ve zorlu koşullarda sağlamlık sayılabilir. Bu sayede birçok farklı endüstride ve uygulamada kullanılabilirler.

 

Manyetik tahrikli santrifüjlü pompa, belirli bir basınç sınırı dahilinde ürünle yağlanan yatakları ve torku bir muhafaza kabuğu boyunca ilerletme amacıyla bir manyetik kuplaj kullanma yoluyla proses sıvısının eksiksiz bir şekilde muhafaza edilmesi görevini üstlenir.

Pompa gövdesi, emme ve basma flanşlarından ve çarkı barındıran gövde kıvrımından meydana gelir. Çarkın dönüşü, pompanın çalışmasına yol açan sıvıya enerji sağlar. Çark, dahili pompa mili ve mil kovanları tarafından; mil ise sert bir tutucu ve mil kovanlarına karşı çalışan burçlar veya yataklardan oluşan burç tutucu tarafından desteklenmektedir. 

İç rotor tertibatını tamamlayan iç manyetik halka; dayanıklı bir metalik kılıfla tamamen kapsüllenmiş, eş eksenli olarak düzenlenmiş ve dışa bakan kalıcı mıknatıslardan oluşmuştur. Sıvı temas düzeneğinin son unsuru ise muhafaza kabuğudur. Kasaya karşı bir contayla statik olarak kapatılmış bulunan bu bileşenin üretimi genellikle yüksek dirençli, manyetik olmayan ve korozyona dayanıklı bir alaşım kullanılır. Birincil basınç sınırının dışında, mıknatısların içe dönük olduğu ikinci bir dış manyetik halka vardır. Dış manyetik halkanın bulunduğu yer dış yatak tertibatına bağlı olan kaplin muhafazasıdır.

Manyetik Tahrikli Santrifüj Pompa Çalışma Prensipleri

Pompa doldurulunca ya da hazırlanınca herhangi bir dinamik conta kullanılmadan sıvı tamamen tutulabilmektedir. Çalışma prensibi oldukça basittir. İç ve dış mıknatıs halkalarında mıknatısların birbirine çekilmesiyle elektrik motoru dönerken iç ve dış halka aynı hızda dönerek çarkı döndürmekte ve sıvının pompalanmasını sağlamaktadır.

Muhafaza kabuğu iki çeken manyetik halka arasında bulunmakta olup iç ve dış manyetik halkalar dönerken dönen manyetik devrelere maruz kalmaktadır. Muhafaza kabuğu mukavemet ve sıcaklık direnci için genellikle elektriksel olarak iletken olan bir metalik malzeme kullanılarak üretilir. Endüksiyon kayıpları kendilerini ısı olarak gösterdiğinden pompa uygulanırken hesaba katılmalıdır. 

Pompalanan sıvının küçük bir kısmı manyetik kaplinin soğutulması ve iç yatakların yağlanması için kullanılmaktadır. Pompanın arkasına az miktarda pompalanan ürünün beslenmesi için pompa çark tarafından üretilen basıncı kullanır. Burada akış bölünerek akışın küçük bir kısmıyla dahili kaymalı yataklar yağlanır. Pompa gövdesi kıvrımına geri döner. Akışın büyük kısmı ise pompa şaftındaki deliklere girerek radyal olarak ayrıldığı ve iç manyetik halkayla muhafaza kovanı borusu arasındaki halka boyunca aktığı muhafaza kabuğunun arkasına doğru ilerler. 

Sıvı sirküle edildiğinden basınç düşmekte ve sıcaklık artmaktadır. Güvenilir bir çalışma için sıvının her zaman için sabit olması sağlanmalıdır. İç akışın durumunun izlenmesinin özellikle buhar içeriği bakımından, manyetik tahrikli pompa kullanıcılarına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte böyle bir sistemin uygulanması tekniğinin zorlayıcı olduğu bilinmektedir. Pompa yapısı, basınç sınırı dönen dış mıknatıs halkasıyla çevrelendiği için pompanın arkasında dolaşan proses sıvısına kolay erişim mümkün olmamaktadır. 

Manyetik Tahrikli Pompa Ne İşe Yarar?

manyetik tahrikli pompa ne işe yarar

Manyetik tahrikli pompalar uzun yıllardır mevcuttur. Temiz sıvılarla kullanım için idealdirler. Kimyasal uygulamalardaki bariz avantajları, potansiyel olarak pahalı mekanik salmastralara olan ihtiyacı ortadan kaldırmalarıdır. Manyetik tahrik, motor ve çark arasındaki bağlantıyı ifade eder. Geleneksel sızdırmaz santrifüj pompalarda, çark, motora doğrudan bağlı bir mil tarafından tahrik edilir ve milin pompa gövdesine geçtiği alan, sıvıyı pompa içinde tutmak için bir mekanik salmastra içerir. Manyetik tahrikli pompalar, motor tarafından tahrik edilen bir dizi mıknatısa sahipken, bu mıknatıslar da çarkın içine yerleştirilmiş mıknatısları tahrik eder. Bir örtü çarkı kaplar ve çarkın gerçek bir eksen üzerinde çalışmasını sağlayan bir mil ve yataklar içerir.

Manyetik tahrikli pompalar adlarını pompayı döndüren motordan tork aktarmada kullanılan kaplin türünden alırlar. Bunu yapmak için standart pompa tasarımlarındaki fiziksel bir mekanik bağlantı kullanmaktansa manyetik alandan yararlanırlar. Bu kapsamda motor tarafındaki bir mıknatıs, pompa tarafındaki ikinci bir mıknatısı kendisiyle birlikte dönmeye zorlar. Bunun sonucunda pompa döner ve sıvı hareket eder.

Bu özel endüstriyel pompa tasarımı yaygın olarak sıvı pompalarında ve pervane sistemlerinde yer alır. Bunun nedeni manyetik tahrik tasarımının iki şaft arasında fiziksel bir bariyere izin vermesi olup fiziksel bariyer sıvının havada çalışması gereken motora girmesini engelleme görevini üstlenir.

Manyetik tahrikli pompalar bunun dışındaki senaryolarda da kullanışlı olarak kabul edilir. Hassas hizalama gerektiren sistemlerde tahrik miliyle motor arasında daha büyük bir eksen hatası olduğundan hassas sistemlerin bakımını kolaylaştırma avantajını sağlar. 

Sualtı araçlarında kullanıldığında, torku bir elektrik motorundan bir pervaneye aktarmak için manyetik bir kuplaj kullanılır. Buna bağlı olarak aracı suda hareket ettirir. Böylece elektrik motoru suya maruz bırakılamaz ve manyetik sürücü motoru koruyan bir bariyere izin verir.

Manyetik tahrikli pompalar, termal ısıtma sistemleri gibi güneş enerjisi ekipmanı operasyonlarının da çok önemli bir unsurudur. Bu tip pompa, zorlu koşullara dayanabilmesi ve daha önce bahsedildiği gibi suya daldırılabilmesi nedeniyle bu tip senaryoda çok iyi performans gösterir.

Bu endüstriyel pompaların avantajları arasında güvenilirlik, maliyet etkinliği, korozyona dayanıklı olma, çok yönlülük ve zorlu koşullarda sağlamlık sayılabilir. Bu sayede birçok farklı endüstride ve uygulamada kullanılabilirler.

Bu gönderiyi paylaş

Teklif Al