POMPA TİPLERİ

İşletmelerde kullanılan akışkan ve ürünlerin transferinde pompalar yoğun olarak kullanılmaktadır. Firmamızın ürün grubu içerisinde, transfer edilecek ürüne, uygulama alanına vb. göre farklılık gösteren çeşitli pompalar bulunmaktadır.

blogimg one

Pompalar ana başlığının altında; manyetik tahrikli salmastrasız santrifüj pompalar (Finish Thompson), özel ürün pompaları (Maso ve Wangen), varil pompaları (Finish Thompson), diyaframlı pompalar (Finish Thompson) ile ilgili bölümler bulunmaktadır. İlerleyen menülerde bu pompalarla ilgili bilgi, teknik dokümanlar ve videolara ulaşabilirsiniz.
Aşağıda endüstride yoğun olarak kullanılan pompa modelleri ilgili genel bir takım bilgiler bulunmaktadır.

Pompa nedir?

Genel tanım olarak; akışkana enerji veren ekipmanlara pompa denir. Bir tahrik motorundan alınan mekanik enerjiyi pompa içinden geçen ürüne aktarırlar. Genel olarak pompalar, ürünlerin basıncını ve toplam enerjisini arttırarak, bir yerden diğer bir yere nakil imkanı sağlar.
Uygulamada ihtiyaçların özelliklerine göre çeşitli pompa tipleri kullanılmaktadır. Genel olarak pompalar 2 grupta toplanır:

1. Hacimsel Pompalar

Hacimsel pompalarda; enerji, sıvıya bir hacim içerisinde hareket eden bir yüzey tarafından, hacmin daraltılması suretiyle tatbik edilen bir basınç vasıtasıyla ve kesikli olarak devredilir.

1.1 Pistonlu Pompalar

Pistonlu pompalarda ana prensip, bir silindir içerinde bir pistonun ileri ve geri hareketidir. Emme ve basma periyotlarına göre faal duruma geçen subaplar mevcuttur.

blogimg two
blogimg three

1.2 Dişli Pompalar

Dişli pompa, bir gövde içinde dönen bir çift dişliden ibarettir. Bu pompalarda hareket ileri-geri olmayıp, bir dönme hareketi şeklindedir. Alın dişlisinden biri, bir tahrik motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer dişli de ters yöne dönecektir. Bu dönme hareketi esnasında, emme tarafında pompa gövdesiyle diş boşluğu arasında kalan ürün, basma tarafına nakledilecek ve daralan hacimde, sıvının basıncı artarak, belli basma yüksekliğine çıkabilecektir.

1.3 Paletli Pompalar

Bir dişli pompa gövdesinin içine dişliler yerine, eksantrik şekilli, birbiri içine dokunmadan girip çıkabilen paletler, emme tarafından boşluk kısma aldıkları ürünü basma tarafına naklederler.

blogimg four
blogimg five

1.4 Lobe Pompalar

Lobe pompa, bir gövde içinde dönen bir çift Lobe’dan ibarettir. Bu pompalarda da hareket ileri-geri olmayıp, bir dönme hareketi şeklindedir. Bu 2 Lobe’dan biri, bir tahrik motoru vasıtası ile döndürüldüğünde diğer Lobe da ters yönde dönmektedir.

1.5 Sine Pompalar

Sinüs eğrisi şeklindeki fan sayesinde, yüksek viskoziteli ve tanecikli ürünleri, pulse yapmadan, ürünün viskozitesini bozmadan, ürünü yıpratmadan ve içindeki partikülleri ezmeden transfer etmeyi sağlayan, yüksek emiş kabiliyetli özel dizaynlı bir pompadır.

blogimg six
blogimg seven

1.6 Ekzantrik Vidalı Pompalar

Viskoz ve içerisinde tanecik içeren ürünlerin transfer edilmesinde kullanılmaktadır. Transfer edilecek ürünün cinsine göre stator için uygun plastikler ve rotor için de özel çelikler kullanılmaktadır.

1.7 Çift Burgulu Pompalar

Burguların ters yönde hareketleri ve bu esnada oluşturduğu vakum gücü ile ürünü emmesi esasına dayanır. Özel dizaynı sayesinde; hareketli metal aksamlar ve pompa yatağı arasında bir temas olmaz. Pompa çalışmaya başladıktan sonra, transfer edilecek ürün vakumlanarak pompa yatağına alınır. Burada, burgular arasındaki boşluklar arasına girerek ezilmeden ve ürün yapısına zarar verilmeden, pompa çıkışından basma hattına verilir.

blogimg eigth
blogimg nine

1.8 Diyaframlı Pompalar

Pistonlu pompalardaki pistonun vazifesini, dairesel kesitli elastik bir diyafram görür. Diyaframın dış çevresi sabit ve merkezinden bir krank sistemine bağlıdır. Krankın hareketi diyaframa, merkez bölgesinde bir ileri geri hareket sağlayacak şekilde intikal eder ve bir hacim değişikliğine yol açar. Emme ve basma subapları, diyaframın hareketine uygun şekilde açılıp kapanır.

2. Santrifüj Pompalar

Santrifüj pompalarda ise; enerji, sıvıya bir eksen etrafında dönen tek veya belli adetteki kanatlar ile, bir çark tarafından kinetik enerji şeklinde ve sürekli olarak devredilir. Santrifüj pompalarda fan, bir mil üzerine monte edilmiş olup sıvıya devir gereken enerjiyi bu milden alır. Mil, rulman yatakları üzerine mesnetlenmiştir. Bir kaplin kavrama ile tahrik motoruna bağlanır.

2.1 Mekanik Salmastralı Santrifüj Pompalar

Mil ile pompa gövdesi arasında bırakılması mecburi olan boşluklar arasından sıvının dışarıya sızmaması için salmastra tertibatı kullanılır.

blogimg tpm

2.2 Manyetik Tahrikli (Salmastrasız) Santrifüj Pompalar

Akışkan zaten kapalı bir hazne içerisinde çalışmakta ve motordan gelen güç, pompa içerisindeki fana güçlü mıknatıslar ile iletilmektedir. Bu sebeple herhangi bir sızdırmazlık elemanı kullanılmamaktadır. Ürün grubumuz içinde bulunan manyetik tahrikli (salmastrasız) santrifüj pompalarımız ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıya tıklayarak erişebiliriniz.

Teklif Al