saf grafit conta

Sızdırmazlık Elemanları Nedir?

Sızdırmazlık elemanları veya contalar, maddelerin bir boşluktan diğerine istemeden geçişini sınırlamaya veya önlemeye yardımcı olan bileşenler veya yapılardır.

Santrifüj pompalarda bulunan sızdırmazlık elemanları , pompanın içindeki ve etrafındaki iç ve dış boşlukların sızdırmaz şekilde veya minimum sızıntı ile ayrılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Sızdırmazlık elemanları, mutlak sızdırmazlık sağlanmasa bile (örneğin kısma durumunda) hala sızdırmazlık elemanları olarak anılır. Sızdırmazlık dereceleri, kesinlikle sızdırmaz sızdırmazlık elemanlarından (sızdırmazlık yüzeylerinin birbirine kaynaklanması), kaynaksız sızdırmazlık elemanlarına (örn. contalar, zemin sızdırmazlık elemanları, O-ringler) ve belirli bir sızıntı oranına sahip boşluk aralığı konstrüksiyonlarına kadar değişir.

Pompalama uygulamalarının sayısız gereksinimlerini karşılayan çözümler sağlamak için çok sayıda farklı sızdırmazlık yöntemi ve elemanı (pompa bağlantısını boru tesisatına kadar sızdırmaz hale getiren elemanlardan çeşitli dahili pompa contalarına kadar) mevcuttur.

Sızdırmazlık Elemanı Türleri

  • Sabit çiftleşme sızdırmazlık yüzeyleri
  • Birbirine karşı kayan sızdırmazlık yüzeyleri
  • Belirli sınırlar içinde birbirine göre kendilerini ayarlayan sızdırmazlık yüzeyleri
  • Birbirine karşı dönen sızdırmazlık yüzeyleri

Santrifüj pompalar çoğunlukla borulara sabit eşleşen sızdırmazlık yüzeyleri olan sızdırmazlık elemanları vasıtasıyla bağlanır, ancak diğer sızdırmazlık türleri de kullanılır. (yüzleri birbirine göre belirli sınırlar içinde ayarlanan ve sızdırmazlık yüzeyleri birbirine karşı dönen sızdırmazlık elemanları)

Sızdırmazlık elemanı tasarımları, sabit eşleşen sızdırmazlık yüzeylerinin gerçekleştirmesi gereken işlevlere göre seçilmelidir (yani “sızdırmazlık”, “merkezleme” veya “hizalama”). “Sızdırmazlık” işlevini gerçekleştirmek için genellikle önemli kuvvetler gereklidir. Eksenel olarak sızdırmaz O-ringlerin gerektirdiği eksenel temas basıncı nispeten düşüktür; eksenel sızdırmazlık contaları daha fazlasını gerektirir ve taşlanmış metal sızdırmazlık yüzeylerine sahip sızdırmazlık elemanları için en yüksek temas basıncı gerekir. Radyal olarak sızdırmaz O-ringler, aksine, sızdırmazlık işlevi için yalnızca düşük bir radyal ön yükleme kuvveti gerektirir.

Tahliye tapaları gibi yerlerdeki sızdırmazlık elemanları yalnızca sızdırmazlık işlevi görür ve bu nedenle hizalama işlevi görmedikleri için çok esnek olabilirler. Önemli bir diferansiyel basınca maruz kalmayan sızdırmazlık elemanları, örneğin yatak braketlerinin yatak kapaklarında basit bir tasarım kullanılabilir.

Sabit sızdırmazlık yüzeyleri arasına takılan döner contalar (örneğin, mile karşı mil koruyucu manşon) hem merkezkaç hem de fark basınç kuvvetlerine maruz kalır. Uygun bir tasarım (örn. kapalı contalar), bunların emilebilmesini sağlar.

Birbirine karşı kayan sızdırmazlık yüzeyleri, sıcaklık dalgalanmaları nedeniyle kurulum veya çalışma sırasında termal genleşmeyi telafi etmek için kullanılır, bir örnek, bir salmastra ile birbirine kapatılmış iki eş merkezli borudur. Mekanik salmastralarda, contaların eksenel hareketinin telafisi O-ringler veya kauçuk körükler vasıtasıyla sağlanır.

Belirli sınırlar içinde birbirine göre kendini ayarlayan sızdırmazlık yüzeyleri, diyaframlar, körükler ve genleşme bağlantıları ile sızdırmaz hale getirilir (nozüllere etki eden kuvvetleri sınırlamak veya pompa gövdesi ile borular arasında ses yalıtımı sağlamak için ). Bu tip sızdırmazlık elemanı ayrıca hortumlarla bağlantı ve sızdırmazlığı da içerir.

Birbirine karşı dönen sızdırmazlık yüzeyleri durumunda, görev, dönen makine bileşenlerini, dönmeyen parçalara karşı sızdırmaz hale getirmektir, öyle ki, dışarıdan gelen maddelerin sızması veya girmesi belirli bir ölçüde azaltılacak ve olası aşınmalar azaltılacaktır. sızdırmazlık yüzeyleri en aza indirilmiştir 

Sızdırmazlık Elemanları Neden Önemlidir?

Sızdırmazlık elemanları, günümüzde ve gelecekte mekanik ve endüstriyel ekipmanlar için en önemli cihazdır. Sızdırmazlık elemanlarının temel olarak iki işlevi vardır. Biri gres, su ve gazdan sızıntıyı önlemek, diğeri toz geçirmezlik.

Sızdırmazlık elemanları için kullanılan hareket yoluyla dinamik ve statik olmak üzere iki kategori vardır. Statik conta ile dinamik conta arasındaki fark aşağıdadır:

Uç yüzeyli mekanik salmastra, sıvıları yalıtmak için dönen bir mil üzerinde kullanılan bir cihazdır. Şafta dik olarak monte edilmiş iki düz yüzden oluşur. Yüzlerden biri, conta odasına veya mahfazaya sabit olarak monte edilmiştir. Diğer yüz, birincil sızdırmazlığı sağlamak için mil ile birlikte döner. Eksenel mekanik kuvvet ve sıvı basıncı, giyilebilir conta yüzeyi malzemeleri arasındaki teması korur.

Bileşen contası, uç yüzey mekanik contaları, ayrı bir döner elemandan ve bir salmastraya veya yuvaya monte edilen sabit yuvadan oluşur. Önceden ayarlanmadıkları için kurulum ve bakım genellikle daha zordur ve deneyimli teknisyenlerin bunları düzgün bir şekilde kurmasını ve ayarlamasını gerektirir.

Hava keçeleri, dönen millerin sızdırmazlığını sağlamak için tasarlanmış temassız, pnömatik cihazlardır. Pozitif basınç ve etkili bir sızdırmazlık oluşturmak için kısılan küçük miktarlarda hava veya soy gaz kullanarak ürün kaybına, emisyonlara ve kirlenmeye karşı koruma sağlarlar.

Gazların, sıvıların ve bulamaçların işlenmesinde kullanılan döner ekipman, uç yüzeyli mekanik contaların maliyet etkin bir şekilde değerlendirilip uygulanabileceği başlıca uygulamalardır. Salmastra takmak için bir conta odası veya salmastra kutusu ile donatılmamış bazı döner ekipman türleri, bir bileşen contasının kullanılmasını gerektirir.

Hava contaları öncelikle tozları ve dökme katıları hareket ettirmek veya karıştırmak için kullanılan döner ekipman üzerine kurulur.

Bu gönderiyi paylaş

Teklif Al