Spiral Sarımlı Çelik Contalar

spiral sarımlı çelik conta

İşletmelerde spiral sarımlı çelik contalar, özellikle basınç ve sıcaklığın yüksek olduğu noktalarda (buhar, kızgın yağ vb. hatlarda) yoğun olarak kullanılmaktadır. Uygulama yerine göre, farklı sarım (304SS, 316SS, vb.) ve dolgu malzemeleri (PTFE, Saf Grafit vb.) kullanılarak üretilmektedir.

Aynı zamanda yine kullanım yerine ve basınç limitlerine bağlı olarak, sadece sarım şeklinde (İç ve Dış Ringsiz), İç Ringli ve hem İç Ringli hem de Dış Ringli ve Ring Joint olacak şekilde farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Dış Ringli Spiral Sarımlı Contalar

İç-Dış Ringli Spiral Sarımlı Contalar

Ring Joint (RTJ Gasket) Contalar

SPİRAL SARIMLI ÇELİK CONTA BROŞÜRÜ